Nasi przyjaciele

Patronat medialny

Informacje kontaktowe

31-05-2012

Adres Klubu

39-300 Mielec

ul. Mickiewicza 2 

Adres e-mail dla korespondencji  orkan.mielec@gmail.com

adres do korespondencji

39-300 Mielec

ul. Biernackiego 1/26

 

 strona na FB 

Prezes Mariusz Wiącek 514373099

Wiceprezes Wojciech Augustyn 608 366 976

Wiceprezes Rafał Żak 694 230 915

Skarbnik Tomasz Foltman 570 651 521

Numer konta:

NADSAŃSKI Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli:

  • 34 94300006 0043 3619 2000 0001

PEKAO S.A. I O/Mielec

  • 04 1240 2656 1111 0000 3818 9140 

Wpłaty gotówki można również  dokonać u skarbnika Klubu Tomasza Foltmana