Składki i inne opłaty

Wszystkie wpłaty prosimy dokonywać na konto Klubu:

KŻ ORKAN MIELEC
Ul. Mickiewicza 2, 39-300 Mielec

NADSAŃSKI Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli: 34 9430 0006 0043 3619 2000 0001
lub
PEKAO S.A. I O/Mielec 04 1240 2656 1111 0000 3818 9140

Tomasz Foltman
Skarbnik
570 651 521tomasz.foltman.master@gmail.com

 

1_7-razem 1_033-hornet-na-solinie 1_038-I-gdzię-to-się-pomieściło 1_064-Pierwsza-baza-klubu-w-Woli-Zdakowskiej-jacht-Morka 1_081-03 1_094-000019610009 2020_05_Orkan_Mielec_Solina-5 2020_05_Orkan_Mielec_Solina-23