Składki i inne opłaty

Pozostałe opłaty w KŻ Orkan

  1. Wpisowe: 200 zł – każdy nowy członek KŻ Orkan zobowiązany jest do zapłacenia jednorazowej opłaty wpisowej. Płatne w dniu przystąpienia do Klubu
  2. Składka: 200 zł – każdy członek KŻ Orkan zobowiązany jest do zapłacenia rocznej składki. Płatne do końca maja  każdego roku
  3. Przyczepa podłodziowa do przewożenia sprzętu klubowego: 10 zł/doba
  4. Przyczepa podłodziowa do celów innych niż przewożenie sprzętu klubowego: 20 zł/doba

 

Tomasz Foltman
Skarbnik
570 651 521tomasz.foltman.master@gmail.com
Nie możemy wyświetlić tej galerii.