Składki i inne opłaty

Wszystkie wpłaty prosimy dokonywać na konto Klubu:

KŻ ORKAN MIELEC
Ul. Mickiewicza 2, 39-300 Mielec

NADSAŃSKI Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli: 34 9430 0006 0043 3619 2000 0001
lub
PEKAO S.A. I O/Mielec 04 1240 2656 1111 0000 3818 9140

Tomasz Foltman
Skarbnik
570 651 521tomasz.foltman.master@gmail.com
Nie możemy wyświetlić tej galerii.