Mariusz Wiącek
Prezes
514 373 099mariusz.wiacek.1960@gmail.com
Marek Zastawski
Wiceprezes
607 910 094
Jerzy Mazurkiwicz
Wiceprezes
660 282 623
Tomasz Foltman
Skarbnik
570 651 521tomasz.foltman.master@gmail.com
Marcin Pazdro
Sekretarz
600476793pazdromarcin@gmail.com