Walne zebranie

W statutowym terminie odbyło się walne zgromadzenie członków 

Szara masa członkowska Anno Domini 2017  gdzie nie gdzie poutykana członkami zarządu. 

14 maja o godzinie 11 na spotkanie członków KŻ Orkan przyszło 18 osób, klub liczy 40 więc zebranie zostało odbyło się w II ustawowym terminie czyli o godz. 11:15 

Na początek powołano komisję skrótacyjną wo osobach Michał Wiącek, Marcin Sasor – która stwierdziła prawomocność zebrania 

Ania i Marcin to komisja uchwał skrupulatnie notująca to co uchwala walne zebrania 

Korzystaliśmy z gościny Nadleśnictwa Mielec.  

Zebranie w zasadzie jednogłośnie zatwierdziło wszystkie uchwały,  a burzliwa dyskusja była nad decyzją Zarządu KŻ Orkan z 2012 roku, czyli z przed 5 lat.   Uchwalono składki specjalne za wykorzystanie sprzętu.  Zebranie zarządu w połowie 4 letniej kadencji można uważać za odbyte. 

Klubowy Koszałek Opałek.