1% OPP Dla KŻ Orkan

Link do programu z KRS KŻ Orkan

do rozliczenia 1% Podatku OPP

Darmowy Program PIT dostarcza
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Nie wszyscy wiedzą że od bez mała 10 lat podatnicy mogą wskazać organizację której mogą przekazać 1% swojego podatku.  Jednak  pomimo tylu lat tylko połowa sumy jaka może być przekazana dla organizacji tam trafia.  Z 3 milionów jaką mogą przekazać mieleccy podatnicy do organizacji OPP trafia około 50% .

Co roku podatnicy stają przed wyborem komu przeznaczyć swój 1% podatku. Wybór jest trudny, rękę po ten gorsz wyciągają,  całkiem słusznie: hospicja, organizacje zajmujące się biednymi, czy zbierające na trudne ciężkie i drogie operacje których inaczej nie dałoby się sfinansować. Ktoś może zadać pytanie dalszego na was?

Trudno jest konkurować o pieniądze z ludzkim nieszczęściem.  Przysłowia są mądrością ludu. Znane polskie przysłowie twierdzi iż   “W zdrowym ciele zdrowy duch”. Żeglarstwo jak żadna inna dziedzina aktywności może być uprawiana od lat 5 do 75 lat – zapewniając  jedno i drugie. Przed laty gdy po I wojnie światowej odzyskaliśmy niepodległość, generał Mariusz Zaruski, twórca polskiego żeglarstwa powiedział:  że wyszkolenie w tym kierunku jest dobrą szkołą dla młodzieży – uczy odpowiedzialności, dyscypliny, szacunku przed żywiołem i przyrodą.  W twardym żeglarskim znoju kształtują się charaktery.

 W 2018 z 1 % OPP pozyskaliśmy    5364,80  zł które w całości przeznaczyliśmy na działania statutowe w tym na projekt szkolenie dzieci i młodzieży w żegalrstwie 

Mariusz Wiącek