Co się dzieje w tarnobrzeskim OZŻ

W zeszłym roku przystąpiliśmy jako klubu to Tarnobrzeskiego Okręgu Związku Żeglarskiego  W środę 23 marca zaznaczyliśmy jako klub swoją obecnością Nadzwyczajny Sejmik Żeglarski. Klub dzielnie reprezentowali Mariusz Wiącek i Wojciech Augustyn. Sejmik odbył się w siedzibie stalowowolskiego  Yacht Klubu 

Pod nieobecność Prezesa Klubu, który przebywa gdzieś w niedostępnych i mniej cywilizowanych częściach świata.   wybraliśmy się w dwójkę  wiceprezesów, aby wybrać delegatów Okręgu na Sejmik ogólnopolski.

 

Prezydium Zebrania. Pierwszy z prawej Andrzej Borowy jeden z kandydatów na sejmik PZŻ

Na 27 delegatów przybyło 22 osoby czyli frekwencja całkiem niezła.  Kandydatów wybraliśmy 4 bo PZŻ nie mógł określić ilu nam przysługuje.

Dwóch kandydatów podczas przerwy robi „Kampanię” wyborczą. Od prawej Tadeusz Gospdoarczyk – Klub Żeglarski Kotwica, Bogdan Strzelecki reprezentujący stalowowolskich żeglarzy.

Sekretarz TgOZŻ Janusz Bobula – kandydat na delegata skomplikowane nazewnictwo.

 

Ładny dzwon do szklanek mają, może nam ktoś z okazji 40 lecia taki da w prezencie.  Ogłoszenie wyników

Wyniki. wyborów.    O tym kto zostanie delegatem zadecyduje fakt ile miejsc przysługuje Okręgowi, a tej wiedzy sama góra czyli Warszawa nie ma.  Nie został jeszcze zakończony proces weryfikacji ilości klubów i członów we wszystkich Okręgach w Polsce.

M.W.