Jak co roku zbieramy 1% OPP

Pamiętajcie o 1% OPP nie zapomnijcie o tej deklaracji to nic nie kosztuje. Połowa podatników w Mielcu nie przekazuje nikomu 1%,  zaś do mieleckich organizacji wpada nie wiele więcej niż 5 % możliwej kwoty.  KŻ Orkan w ubiegłym  roku uzyskał z tego tytułu 4150 zł i sprawozdanie zostało złożone w terminie. 

Uzyskane fundusze z OPP przeznaczyliśmy na modernizację bazy w Otałęży dla szkoleń najmłodszych. 

Mariusz Wiącek