Kurs na jachtowego sternika morskiego

Klub Żeglarski Orkan ogłasza nabór na kurs żeglarski na stopień jachtowego sternika morskiego.

Masz już doświadczenie morskie?  Chciałbyś pływać po słonej wodzie, po Bałtyku, Chorwacji?

  •  Termin kursu: 17-24 maja
  • Miejsce: Zatoka Gdańska, porty trójmiasta, Hel
  • Cena dla członków KŻ Orkan 1000  zł  pozostali 1150 (dla członków innych klubów zniżka 100 zł)
  • Prowadzący kurs:  kapitan jachtowy, instruktor żeglarstwa Maciej Mickiewicz
  • Pozostałe koszty: kasa okrętowa na paliwo, wyżywienie i opłaty portowe 200 zł (do rozliczenia po rejsie)
  • Dojazd we własnym zakresie
  • Dodatkowo koszty egzaminu
Wymagania:
Ukończone 18 lat
Patent żeglarza jachtowego
Doświadczenie morskie w 200 godzin w dwóch rejsach (uwaga na kursie można będzie zdobyć doświadczenie w wymiarze około 50-60 godzin)

Maciej Mickiewicz

Więcej informacji na e-mail orkan.mielec@gmail.com lub pod numerem telefonu 514 373 099

ilość miejsc ograniczona, KŻ  Orkan zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn losowych.

Ramowy program szkolenia.

 

1 JACHTY ŻAGLOWE MORSKIE – BUDOWA
a eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego
b obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych
2 LOCJA
a oznakowanie nawigacyjne
b morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł)
c znaki i skróty stosowane na mapach
d podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych
e przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu
3 NAWIGACJA
a jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej,
wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
b podstawy nawigacji terestrycznej
c nawigacja zliczeniowa
4 METEOROLOGIA
a podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie
b radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń
nawigacyjnych i meteorologicznych
5 SYGNALIZACJA I ŁĄCZNOŚĆ
a sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków
pirotechnicznych oraz radiostacji VHF
b sygnały ostrzegawcze
6 RATOWNICTWO
a podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych
b postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku
c przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania
d udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem
ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego

Na zakończenie kursu planowany jest egzamin (24 i 25 maja).
Część teoretyczna egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego ma formę pisemną i
składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na

podstawie odpowiadającego zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90
minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się
uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.
Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów
egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na
podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań
egzaminacyjnych. W ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące
manewrowania jachtem. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe
wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie
części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego
elementu

  • opłata egzaminacyjna, płatna na konto PZŻ – studenci 175.00 – pozostałe osoby 350,00 PLN
  •  wydanie patentu, płatne na konto PZŻ, studenci 25,00 pozostali 50,00 PLN

 

 

Mariusz Wiącek