Sejmik żeglarski

21 kwietnia w tarnobrzeskiej Tapimie odbyło się spotkanie delegatów klubów żeglarskich z naszego (możemy już tak nazwać) okręgu żeglarskiego.

Nowe władze Tarnobrzeskiego Okręgu Żeglarskiego na kadencję 2013-2017 

Delegaci na sejmik żeglarski – czyli najwyższe gremium decyzyjne zwane popularnie szarą masą członkowską

Nad precyzyjnym zapisem wyników obrad szacownego gremium żeglarzy dbała komisja uchwał i wniosków.

Nad sprawnym przebiegiem obrad czuwało prezydium.

Słowo wstępne wygłosił prezes (jeszcze i wkrótce) Andrzej Borowy

Sprawozdanie z wyników szklenia w mijającej wygłosił dobrze znany nam  Bogdan Strzelecki (był u nas w Mielcu na trzech egzaminach)

Sprawozdanie finansowe wygłosiła ustępująca skarbnik klubu Magdalena Malicka.

Komisja rewizyjna rekomendowała  zebranym udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Po przerwie odbyły się wybory do władz TGB OZŻ.  W wyniku demokratycznych tajnych bezpośrednich i równych wyborów Sejmik Żeglarski obdarzył zaufaniem:

Do zarządu Tarnobrzeskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zostali wybrani:

 1. Andrzej Borowy – Prezes
 2. Bogdan Strzelecki wiceprezes d/s szkolenia
 3. Tadeusz Gospodarczyk wiceprezes d/s organizacyjnych
 4. Natalia Figórska – skarbnik
 5. Magdalena Malicka – sekretarz
 6. Janusz Bobula – komisja sportu
 7. Lech Królak – członek
 8. Mariusz Wiącek – członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Henryk Polański
 2. Mirosław Sieradzan
 3. Mariusz Domański

Skład Sądu Koleżeńskiego /Komisja Dyscyplinarna

 1.  Przemysław Biesiadecki
 2. Mariusz Jedliński
 3. Stanisław Gul