Składka

30 kwietnia mija termin opłacania składki klubowej.

Składkę w wysokości 200 zł można wpłacać:

na konto klubowe (zalecane)  numer konta.  

PEKAO S.A. I O/Mielec 04 1240 2656 1111 0000 3818 9140

 

U skarbnika klubu Marcina Sasora  znanego również jako Broda tel. 507 846 468

W wyjątkowych wypadkach składki przyjmują też:

Mariusz Wiącek Biernackiego 1/26

Zbigniew Gortadt u Mielec ul. Jagiellończyka (Skarabeusz)