W sobotę 29 czerwca regaty na Machowie.

Na zakończenie roku szkolnego  i przywitanie lata na Jeziorze Machowskim odbędą się regaty.

Zwycięzcy ubiegłorocznych regat samorządowych Marek Zastawski  Jerzy Mazurkiewicz. Zdobyli też II miejsce w regatach o puchar Marszałka województwa.

 

VII edycja

REGATY SAMORZĄDOWCÓW  W KLASIE OMEGA OPEN I PUCK

REGATY FIRM  W KLASIE OPEN

JEZIORO TARNOBRZESKIE, 29.06.2013 r. (sobota).

 

 

1. CEL REGAT:

  • – Integracja środowiska samorządowców
  • – Integracja firm z regionu
  • – Podniesienie poziomu umiejętności żeglarskich
  • – Wymiana doświadczeń i przekazanie informacji o przedsięwzięciach dla żeglarzy i turystów
  • Regaty mają charakter rekreacyjno-sportowy.

 

2. TERMIN I MIEJSCE REGAT:

29.09.2013 r. (sobota) – Jezioro Tarnobrzeskie

 

3. ORGANIZATOR:

Jacht Klub Kotwica  Tarnobrzeg

 

4. WSPÓŁORGANIZATOR:

Prezydent Miasta Tarnobrzeg

 

5. BIURO REGAT:

Przystań JKK Tarnobrzeg nad Jeziorem Tarnobrzeskim

tel. 663-668-265

biuro@kowica.tarnobrzeg.pl

Informacji udziela Janusz Bobula Tel. 663-668-265

 

6. ZGŁOSZENIA DO REGAT:

Zgłoszeń można dokonywać poprzez e-mail (formularz do pobrania ze strony www.kotwica.tarnobrzeg.pl )  lub osobiście w dniu rozpoczęcia regat do godz.:

– 900  dla uczestników regat samorządowców

– 1100 dla uczestników regat firm

Ilość miejsc jest ograniczona ilością jachtów, jaką dysponuje organizator. Decyduje kolejność zgłoszeń. Nie dotyczy załóg z własnym sprzętem pływającym.

 

7. PRZEPISY :

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2013 – 2016.

 

8. WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW:

– liczba członków załogi – minimum 3 dla regat w klasie omega i puck, dla open wg specyfikacji łodzi

– prowadzący jednostkę minimum w stopniu żeglarza jachtowego

– znajomość przepisów PZŻ, Przepisów Regatowych, przestrzeganie instrukcji żeglugi.

 

 

 

9. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT, PUNKTACJA:

Przewiduje się rozegranie

– 3 wyścigów dla regat samorządowców (przy rozegraniu 3 wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony)

– 4 wyścigów dla regat firm (przy rozegraniu 4 wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony)

Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min. 2 wyścigów. Stosowane będą systemy