Walne zebranie sprawozdawcze

Zarząd KŻ Orkan zaprasza na walne zebranie sprawozdawcze.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

15 maja 2016 r godz 11:00

w budynku dydaktycznym Nadleśnictwa Mielec ul. Partyzantów

I termin zwołuje się na godzinę 11:00 w przypadku braku quorum (50% członków +1) zebranie zwołuje się w II terminie na godz. 11:15 w budynku dydaktycznym Nadleśnictwa Mielec ul. Partyzantów, 15 maja 2016 roku

Podczas zebrania będą omawiane takie sprawy jak:

  • Akcje letnie:
    Solina
  • Mazury
  • Otałęż
  • Jezioro Tarnobrzeskie
  • Puchar Optymistrza

Będziemy także omawiać zakres prac przy bazie w Otałęży, remonty jachtów,  udział w regatach, ,zbiórka funduszy na zakup nowego sprzętu.  Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

Ramowy porządek obrad:

L.P. Temat Minut
1 Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania 2
2 Wybór Protokolanta WZ 2
3 Zatwierdzenie porządku Zebrania 2
4 Zatwierdzenie regulaminu obrad 3
5 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (min. 2 osby) 4
6 Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności Zebrania 3
7 Sprawozdanie finansowe Klubu za 2015rok 4
8 Sprawozdanie z dzialalności Klubu za 2015 rok 4
9 Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej za 2015 rok 5
10 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 rok 5
11 Dyskusja 40
12 Podjęcie uchwał 10
13 Zamknięcie Zebrania 5
Razem minut: 89