Walne zebranie

 Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze.

SONY DSC24  maja o godzinie 11:30  w Sali dydaktycznej Nadleśnictwa Mielec odbędzie się walne zebrnie członków KŻ Orkan

24  maja o godzinie 11:30  w Sali dydaktycznej Nadleśnictwa Mielec odbędzie się walne zebranie członków KŻ Orkan

Zgodnie z nowym statutem uchwalonym na zebraniu w 2014 roku. Walne zebranie może się dobywać trochę później niż było to do tej pory.

 

godzina 11:30 pierwszy termin

gdyby pierwszy termin nie doszedł do skutku brak Quorum  to wyznacza się II termin o godzinnie 11:45

Miejsce Nadleśnictwo Mielec ul. Partyzantów – budynek w głębi

Ramowy porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania
 2. Zatwierdzenie porządku obrad
 3. Wybór komisji uchwał
 4. Wybór komisji wniosków
 5. Sprawozdanie zarządu, komisji rewizyjnej, dyscyplinarnej
 6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi
 7. Wybór komisji skrutacyjnej
 8. Wybór nowych władz
 9. Przerwa
 10. Uchwalenie budżetu,
 11. Przedstawienie i głosowanie uchwał
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie

 

Przewidywany czas obrad około 3 godzin.

 

30 kwietnia mija termin opłacania składki klubowej.

Składkę w wysokości 200 zł można wpłacać:

na konto klubowe (zalecane)  numer konta.

PEKAO S.A. I O/Mielec  04 1240 2656 1111 0000 3818 9140