Walne zgromadzenie szarej masy członkowskiej.

23 marca godzina 10:30 Zebranie członkowskie KŻ Orkan sprawozdawcze.

 

W niedzielę o godzinie 10:30 w budynku centrum naukowo przyrodniczym Nadleśnictwa Mielec przy ul. Partyzantów odbędzie się walne zebranie członków klubu żeglarskiego Orkan w Mielcu.  w przypadku nie uzyskania quorum w pierwszym terminie wyznacza się II termin na godzinę 10:45

 

Omawiane poniższe sprawy:

  • Zmiany w statucie
  • Organizacja akcji letnich
  • Sprawozdanie za rok 2014
  • Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pływającego na Otałęż
  • Zakres prac przy modernizacji bazy w Otałęży
  • Zasady współpracy z klubami żeglarskimi z  Polski
  • Propozycja organizacji pływań po Balatonie.

Ze względu na ważność omawianych spraw i zmiany w statucie prosimy o niezawodne przybycie.

Mariusz Wiącek