Warsztaty meteorologiczne

Z godnie z zapowiedzią 12 maja odbyły się w budynku dydaktycznym Nadleśnictwa Mielec Warsztaty Meteorologiczne. 

Wykład zgromadził 14 osób, wśród  słuchaczy byli członkowie klubu i niezrzeszeni żeglarze. 

Wykład poprowadził Maciej Mickiewcz, kapitan jachtowy,  instruktor  żeglarstwa.

Na wykład przyjechali żeglarze z Dębicy, Rzeszowa, Stalowej Woli no i oczywiście z Mielca. Przyjezdni kontra miejscowi 50:50

Tematem warsztatów była miedzy innymi adaptacja pogody otrzymanej prognozy pogody do warunków miejscowych, rozpoznawanie chmur: cirrus, cirrostratus, cumulonimbus, oraz co może wynikną w pogodzie gdy na niebie zobaczymy taki a nie inny układ chmur.

Ważnym elementem wykładu była część poświęcona elektronicznym prognozom pogody które dostępne są w internecie, analizowane za pomocą programu zyGrib. Maciek pokazał jak odbiera się prognozy pogody za pomocą radia SSB podłączonego do laptopa.  W Mielcu na próbnej sesji pokazano odbiór pogody nadawanej w Hamburgu.

 Przewidywany zakres wykładu:

1.Ogólna cyrkulacja atmosfery, komórka Hadleya, komórka Farrela, komórka polarna, międzyzwrotnikowa strefa zbieżności
2. Siły działające na wiatr,
3. Wiatr geostroficzny, gradientowy, przyziemny,
4. Wpływ lądu na wiatr,
5. Stabilność atmosfery,
6. Podstawowe rodzaje chmur i czego się po nich spodziewać,
7. Fronty atmosferyczne,
8. Masy powietrza i warunki wewnątrz masowe,
9. Mapa synoptyczna,
10. Prognozy numeryczne GFS,  GRIB, ALADIN, DWD- COSMO, IMGW.
11. Routing – planowanie krótko i długoterminowe rejsu w oparciu o warunki pogodowe
12. Odbieranie prognoz pogody za pomocą radia VHF, Navtex, SSB, internet oraz korygowanie prognozy w oparciu   o   panujące warunki lokalne.
13. Podstawy meteorologii tropikalnej
14.  Ćwiczenie z „poskładania wiedzy „, na podstawie map synoptycznych obliczanie siły i kierunku wiatru, wyznaczanie trasy , planowanie

 

Został zrealizowany w całości.

PS Chętnym udostępnię wykład i materiały do ćwiczeń w postaci prezentacji Power Point

Mariusz Wiącek