Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

12 maj 2019 godz 11, Mielec ul Partyzantów 7 (Nadleśnictwo)

Zarząd KŻ Orkan zaprasza  na walne zebranie członkowskie sprawozdawcze  które odbędzie się w dniu  12 maja 2019  o godzinie 1100 w budynku edukacyjnym Nadleśnictwa Mielec, ul. Partyzantów 7

W przypadku braku quorum o godz. 1100 II termin zwołuje się w dniu  12 maja  b.r o godzinie 1115   Propozycje zagadnień do poruszenia na walnym:

 • Sprawozdania za ubiegły rok.
 • Akcje letnie.
 • Wybory do zarządu, komisji rewizyjnej i dyscyplinarnej
 • Przerwa i  obliczenie wyników
 • Prace przy adaptacji bazy w Otałęży
 • Pozyskiwanie funduszy na działalność klubową 
 • Ustalenie kwoty składki członkowskiej na rok 2020
 • Ustalenie kwoty składki specjalnej na
 • Współpraca z klubami w zakresie lepszego wykorzystania sprzętu pływającego.
 • Organizacja szkolenia w formie półkolonii
 •  Rozpoczęcie sezonu – bezpieczne wakacje  
 • Uchwalenie  budżetu na 2019
 • Wolne wnioski dyskusja

 Na zebraniu będzie można opłacić składkę w wysokości 200 zł/rok  

Z powodu ważności poruszanych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

W imieniu zarządu

Mariusz Wiącek