Zmieniają się dane adresowe klubu.

Z dniem 22 maja KŻ Orkan ma nową siedzibę 

Aktualny adres Klubu to 39-300 Mielec ul. Mickiewicza 2 (lokal organizacji pozarządowych) 

 

Po 24 latach „użytkowania” adresu przy ul. Kossaka, postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 22.05.2018 wpisał do działu 1 rubryka 2 zmianę  siedziby i podmiotu. W związku z powyższym wszystkie zainteresowane osoby które dokonują zakupów na rzecz KŻ Orkan (faktury) proszone są o zmianę danych adresowych. od dnia 25 maja 2018 roku.  

Mariusz Wiacek