Co tam ciekawego na Otłęży.

Karnawałowy grill na Otałęży.

 Ekipa KŻ Orkan zamiast  na tradycyjnych balach i potańcówkach zakończyła karnawał grillem w Otałęży.

 Temperatura znośna około 6-7 stopni celcjusza, Woda zamarznięta.

Dokoła pomostu na „płyciźnie” woda już jest „żeglowna”

Może warto się zastanowić na sekcją bojerową w klubie?

Pogoda ładna to i grillowane mięso smakowało wybitnie.

piwo na początku marca, na świeżym powietrzu? Dlaczego nie.

Wojtek marzy o rejsie po widnokrąg, tylko jak lód stopnieje.

Już niedługo zaczniemy prace modernizacyjne przy naszej bazie w Otałęży, Będzie okazja do częstszych spotkań

Był z nami także  i Joker.

Ile się podczas takich spotkań zaplanuje rejsów na koniec świata, to się zaplanuje. Nikt nie zrealizuje takich rejsów jak my zaplanujemy.

Przypominam 23 marca godzina 10:30 walne zebranie członków klubu.

M. Wiącek