Bądź bezpieczny na wodzie.

Tak jak w zeszłym roku KŻ Orkan przystań Bryza w Otałęży zorganizowała pokaz na temat bezpieczeństwa na wodzie. 

„Sztab” akcji bądź bezpieczny na wodzie w całej okazałości.

Statystyka utonięć podczas wypoczynku nad wodą jest zastanawiająca.  W 2013 roku  utonęło 429 miesiącach wakacyjnych. W 2014 do połowy sierpnia ta liczba ma wymiar 335 osób.   Dane zaczerpnąłem z policyjnych statystyk. Organizując pokaz chcieliśmy pokazać jak trudne jest dotarcie do tonącego, wezwanie wyspecjalizowanych ratowników i udzielenie pomocy.

   Scenariusz pokazu był następujący na jachcie na którym pływały mało doświadczone osoby wypada człowiek za burtę, w tą rolę wcielił się „pozorant” z firmy H2O.

Omega Duch Bajora tuż przed wypadnięciem za burtę. Zadaniem kandydatów na żeglarzy było podpłynięcie do „nieprzytomnego topielca” wyciągnięcie go na pokład.  Na jachcie był fantom i już na pokładzie była przeprowadzana akcja przywracająca funkcje życiowe. Po dopłynięciu do brzegu kontynuowano akcję ratowniczą, z komentarzem Krzysztofa Woszczaka

Nie jest to łatwe zadanie, o przekonali się uczestnicy symulacji.

Podczas wzywania prowadzący powiedział że gdy w nieznanym terenie lepiej jest pokazać jak ma karetka dojechać na miejsce wypadku, że należy wskazać konkretną osobę która to ma zrobić.

Po przyjeździe karetki akcje przejmuje zespół zawodowych ratowników.  Każda czynność była omawiana co należy zrobić. Zmierzyłem czas  tego zdarzenia do odjazdu karetki to było około pół godziny od momentu zaistnienia zdarzenia na wodzie.

Praca przy akcji reanimacyjnej, a uważnie jej przyglądał się Tomek, który stwierdził że jego wiedza jest przestarzała. Czyli aspekt szkoleniowy zadziałał.

 

Później ratownicy medyczni Robert Szajba i Henryk Gołąb udzielali informacji jak należy postępować podczas akcji reanimacyjnej, a zdobytą wiedzę można było „wypróbować” na fantomie.

Następnym zaplanowanym pokazem było „utonięcie” kąpiącego się turysty. W tą rolę wcielił się nasz klubowy kolega Jurek który ubrał się w piankę w butlę i poszedł pod wodę, a za zadaniem ratowników było go znaleźć w mętnej wodzie żwirowiska. Nie było to łatwe  zadnie. Po 15 minutach bezskutecznego poszukiwania pod wodą. Ratownicy „zrezygnowali”. Aby nie kończyć pesymistycznie. Podczas drugiego „tonięcia” Jurka ratownikom udało im się go uratować.

Na temat specyfiki

Na bieżąco komentowano to co robili  ratownicy WOPR biorący udział w pokazie czyli:  Rafał Madura, Kacper Ciepiela, Kacper Lodarski, Krzysztof Pyska.  

 

Trzecim elementem pokazów było uświadomienie wypoczywających nad wodą o aspektach prawnych tego wypoczynku, o tym poinformował  Krzysztof Opiela. Zmieniła się ustawa  i teraz każdy kto pływa nawet na kajaku po piwku popełnia wykroczenie.

Pogoda dopisała. Rozegrano dwa wyścigi kajakowe dwójka i jedynka oczywiście z nagrodami,

Start na przystani Braza, z opłynięciem wyspy i meta w Barze u Przemka

Wyścig dwójek wygrał Andrzej i Jasiu – wygrywając nocleg w domu wypoczynkowym u Przemka.

Uczestnicy wyścigu Optymistów bo regatami to jeszcze nie można nazwać i nasi najmłodsi uczestnicy

20140809_174947

Optymisty gotowe do startu.

Na wielkiej „wodzie. A pobyt najmłodszych na wodzie zabezpieczała firma H2O .

 

Impreza udana, zorganizowana przy współudziale środków ze Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Mariusz Wiącek

Tak dla informacji przedstawiam aspekty prawne wypoczynku nad wodą przygotowane przez naszego klubowego kolegę Arkadiusza Bracha prawnika.

W powszechnie obowiązujących przepisach nie ma ogólnego zakazu grillowania czy palenia ognisk na terenie otwartym. Jedynym zastrzeżeniem wydaje się jedynie obowiązek (sformułowany w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów) zachowania odległości 100 m od krawędzi lasu (zakaz ten nie dotyczy specjalnie wydzielonych miejsc). Jednakże zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych wszelkie osoby zobowiązane są zapoznać się z regulaminami i zasadami korzystania z danego terenu i ich przestrzegania. Jeżeli więc regulamin lub znak zakazują grillowania to zakaz taki obowiązuje. Podobnie jest z papierosami – jeżeli regulamin lub znak tego nie zabrania – to palenie w takich miejscach jest legalne, osobną jednak sprawą jest wyrzucanie niedopałków do kosza, które stanowić będzie zaśmiecanie.

 

Kontrowersyjną sprawą jest spożywanie w takich miejscach alkoholu. Katalog miejsc w którym nie wolno spożywać alkoholu zawiera ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa wspomina m.in. o szkołach, zakładach pracy, masowych zgromadzeniach, ulicach, placach, parkach. Nie wspomina natomiast o plażach, łąkach czy obszarach wodnych. Policja lub Straż Miejska bardzo często wystawia mandaty za „spożywanie alkoholu w miejscu publicznym” i przez owe miejsce publiczne rozumie wszelkie miejsca powszechnie dostępne ludziom. Tymczasem żaden przepis nie zabrania spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a jedynie w miejscach szczegółowo wymienionych przez ustawę. Nieprzyjęcie mandatu za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym prawdopodobnie zakończy się wnioskiem o ukaranie do sądu, gdzie ze słownikiem języka polskiego trzeba będzie udowodnić, że miejsce w którym spożywany był alkohol nie było parkiem, placem itd. Ustawa wprowadza jednakże możliwość ustanowienia przez radę gminy zakazu spożywania alkoholu także na innych obszarach gminy niż wymienione w ustawie. Jeżeli więc rada gminy ustanowiła zakaz spożywania alkoholu na danym obszarze wodnym lub zakaz taki zapisany został w regulaminie lub zasadach korzystania z obszaru wodnego, to zakaz ten obowiązuje. Należy jednak zwrócić uwagę, że spożywanie alkoholu może zostać uznane za wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym, co jest wykroczeniem.

 

Jeżeli chodzi zaś o pływanie jednostkami wodnymi pod wpływem alkoholu to kwestie te regulują ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, kodeks karny i kodeks wykroczeń. W przypadku kajaków, rowerków, łodzi wiosłowych itp. to zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych za prowadzenie w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego niebędącego pojazdem mechanicznym, znajdując się w stanie nietrzeźwości grozi grzywna. Stan nietrzeźwości to stan powyżej 0,5 ‰. Prowadzenie takich obiektów ze stężeniem do 0,5 ‰ nie jest karalne. Prowadzenie motorówek, skuterów itp. (pojazdów mechanicznych) ze stężeniem alkoholu do 0,5 ‰ reguluje kodeks wykroczeń, zgodnie z którym kto prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu wodnym podlega karze aresztu albo grzywny (wraz z zakazem prowadzenia pojazdów – niekoniecznie patentu, niewykluczone odebranie prawa jazdy). Prowadzenie takich pojazdów powyżej 0,5 ‰ stanowi przestępstwo i jest regulowane kodeksem karnym. Prowadzenie takich pojazdów jest takim samym przestępstwem jak prowadzenie samochodu, za co grozi do dwóch lat kary pozbawienia wolności (+ zakaz prowadzenia pojazdów). Sytuacja nie jest jasna w przypadku żeglowania. Jachty, żaglówki itp. co do zasady podlegają przepisom ustawy o bezp. osób przebywających na obszarach wodnych, a więc karalne grzywną jest dopiero prowadzenie w stanie nietrzeźwości tj. powyżej 0,5 ‰. Jednakże żaglówka, jacht itp. wyposażona w silnik (żaglówki wyposaża się w małe silniki manewrujące na wypadek braku wiatru) może zostać uznana za pojazd mechaniczny i to bez względu na to czy silnik był używany. Wówczas odpowiedzialność za prowadzenie pod wpływem alkoholu jest tak sama jak za prowadzenie innych pojazdów mechanicznych: motorówki czy samochodu.

 

Szereg innych drobnych zachowań które mogą zwrócić uwagę policji zawiera kodeks wykroczeń:

 

  1. Zakłócanie spokoju lub porządku publicznego poprzez krzyk lub hałas (np. śpiewy czy głośna muzyka).
  2. Wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym – bardzo szerokie zastosowanie – do zgorszenia wystarczy niesmak, oburzenie czy też uczucie potępienia chociażby u jednej postronnej osoby spośród większej nieokreślonej liczby ludzi. Ktoś może być zgorszony np. spożywaniem alkoholu wśród dzieci itp. co może wystarczyć do ukarania.
  3. Kąpiel w miejscu zabronionym.
  4. Niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia – psy ras uznawanych za agresywne i agresywne z zachowania powinny być trzymane na uwięzi i w kagańcu, psy łagodne co do zasady powinny być trzymane na smyczy, ale puszczenie łagodnego psa luźno również nie powinno być uznane za wykroczenie. Jednakże przepisy lokalne mogą nakazywać trzymanie każdych psów przebywających w miejscach publicznych na smyczy lub kagańcu.
  5. Dopuszczenie do przebywania małoletniego do lat 7 albo innej osoby niezdolnej rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka przez osobę mającą obowiązek opieki lub nadzoru nad nią – w niektórych przypadkach przepis ten umożliwia karanie rodziców spożywających alkohol opiekujących się dzieckiem (nie musi to być stan nietrzeźwości czy po spożyciu alkoholu, teoretycznie wystarczy samo spożycie alkoholu). Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na to że okolicznością niebezpieczną może być w szczególności kąpiel w wodzie. Dzieci powinny więc kąpać się pod opieką osoby dorosłej która nie spożywała alkoholu – niekoniecznie własnego rodzica.
  6. Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca publicznego