Kurs na instruktora żeglarstwa

Wydział szkolenia Tarnobrzeskiego Okręgowego Związku  żeglarstwa organizuje kurs na stopień młodszego instruktora żeglarstwa i instruktora żeglarstwa.

Wymagania:

Podstawowe informacje:
Komisja Szkolenia Tarnobrzeskiego Okręgowego Związku  Żeglarskiego.
Termin: 03.09.2014 – 13.09.2014
Miejsce: Wilcza Wola lub Tarnobrzeg (woj. Podkarpackie)
Koszt: 1.000,- zł / osoba – członkowie klubów zrzeszonych w TbgOZŻ
1.300,- zł / osoba – pozostali
Cena zawiera: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie NW, szkolenie
Warunki przystąpienia do kursu na stopień młodszego instruktora żeglarstwa.

  • ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
  • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiada stopień żeglarza jachtowego (zobacz) od minimum 3 lat lub wyższy stopień żeglarski,
  • zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający do szkolenia (druk),
  • posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym
  • wniosła opłatę za szkolenie zgodnie z wymaganiami organizatora szkolenia.
  • Szkolenie na jachtach: Sasanka 660, Omega

Warunki przystąpienia do kursu na stopień instruktora żeglarstwa:
– posiada stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ ,
– posiada stopień co najmniej sternika jachtowego ,
– posiada stopień co najmniej sternika motorowodnego,
– posiada udokumentowany staż instruktorski, w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z
pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie
trwającym minimum 12 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni
szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie ze szkoleń zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi
w danych latach przepisami) .

 

Zgłoszenia oraz wpłaty zaliczek przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia 2014r na rachunek bankowy
Tarnobrzeskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego:
19 9430 0006 0035 3177 2000 0001
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko kursanta oraz dopisek „kurs MIŻ”.