II Mielecki mini rajd rowerowy.

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół,  Mielecki Górski Klub „Carpatia” organizują 17 czerwca o godzinie 10 II Mielecki Rajd Rowerowy.  Przy patronacie Nadleśnictwa Mielec

 

 

 

Termin i miejsce rajdu
Minirajd rowerowy odbędzie się 17 czerwca 2012 r. Miejsce startu to parking przed budynkiem biurowym Nadleśnictwa Mielec przy ulicy Partyzantów 11, godzina 10.00.

Cel imprezy:
– Promocja zdrowego trybu życia i ruchu na świeżym powietrzu,
– Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku,
– Promowanie walorów turystyczno-krajobrazowych lasów Nadleśnictwa Mielec,
– Popularyzacja szlaków i ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych znajdujących się na terenie lasów Nadleśnictwa Mielec,
– Uwrażliwienie społeczeństwa na problemy związane z ochroną przyrody ojczystej, zaśmiecaniem lasów i profilaktyką przeciwpożarową w lasach

info o mini rajdzie