Mamy nowy statut

Młyny sprawiedliwości mielą  powoli, ale skutecznie

  Walne zebranie  w dniu 23 marca 2014 uchwaliło zmianę statutu klubu. 

Pod koniec lipca przyszedł z Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział Gospodarczy opieczętowany z zatwierdzonymi zmianami nowy statu klub Orkan.

Przypomnę jakie zmiany uchwalono:

  • Zmieniono czas trwania kadencji z 2 do 4 lat 
  • Zmieniono ilość osób w zarządzie KŻ Orkan z 3 do 5.
  • zmieniono status młodzieżowych członków klubu.

Wyjaśnienie:   Przy małej ilości członków to wystarczy nam 3 zarządzających, gdy się klub rozrośnie to można będzie zwiększyć zarząd do 4 lub 5 osób.   Kadencja 2 lata to jest zbyt mało, bo ani się oglądniemy a już jest walne wyborcze.   Cztery lata to jest taki interwał czasowy jak w innych tego typu organizacjach.  Członkowie młodzieżowi do tej pory jakoś szwankowali można powiedzieć że ich nie było. Zmiana polega na tym że  dzieci i młodzież studiująca płacą rocznie 20 zł, ale gdy wyrażą chęć przejścia w wieku dorosłym na pełnoprawnego członka mając za sobą staż „młodzieżowy” nie płacą wpisowego.  

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się już pod „nowym statutem”

Mariusz Wiącek