Meteorologia dla żeglarzy.

Warsztaty żeglarskie „Czy umiesz przewidywać pogodę na czas żeglowania”

Czy wiemy co nas czeka gdy zobaczymy takie chmury na widnokręgu?  

KŻ Orkan zaprasza na warsztaty meteorologiczne 12 maja o godzinie 10:00 Mielec ul Partyzantów, sala audiowizualna Nadleśnictwa Mielec

Zagadnienia, które będą omawiane podczas kursu. 
1.Ogólna cyrkulacja atmosfery, komórka Hadleya, komórka Farrela, komórka polarna, międzyzwrotnikowa strefa zbieżności
2. Siły działające na wiatr,
3. Wiatr geostroficzny, gradientowy, przyziemny,
4. Wpływ lądu na wiatr,
5. Stabilność atmosfery,
6. Podstawowe rodzaje chmur i czego się po nich spodziewać,
7. Fronty atmosferyczne,
8. Masy powietrza i warunki wewnątrz masowe,
9. Mapa synoptyczna,
10. Prognozy numeryczne GFS,  GRIB, ALADIN, DWD- COSMO, IMGW.
11. Routing – planowanie krótko i długoterminowe rejsu w oparciu o warunki pogodowe
12. Odbieranie prognoz pogody za pomocą radia VHF, Navtex, SSB, internet oraz korygowanie prognozy w oparciu   o   panujące warunki lokalne.
13. Podstawy meteorologii tropikalnej
14.  Ćwiczenie z „poskładania wiedzy „, na podstawie map synoptycznych obliczanie siły i kierunku wiatru, wyznaczanie trasy , planowanie

Zajęcia będzie prowadził Maciej Mickiewicz, kapitan jachtowy, instruktor żeglarstwa,

Organizacja szkolenia

  • I część od od 10 do 14 
  • przerwa na obiad 
  • II część zającia praktyczne praca z mapą od 15 do 19 

Koszt członkowie KŻ Orkan 50 zł, niezrzeszeni 75 zł.

Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje Mariusz Wiącek 514 373 099 e-mail orkan.mielec@gmail.com. Ilość miejsc ograniczona.

KŻ Orkan zastrzega sobie prawo odwołania kursu z powodu małej ilości chętnych.

 

Materiały dostarcza organizator warsztatów.