Nowy instruktor żeglarstwa.

Miło nam donieść że w Mielcu jest nowy instruktor żeglarstwa PZŻ

Uczestnicy kursu i kadra   Wilcza Wola październik 2012.

Drugi od lewej Maciej Wiącek nowy instruktor żeglarstwa PZŻ

Kandydat na stopień instruktora żeglarstwa PZŻ można uzyskać spełniając poniższe warunki:

  • Posiadać stopień sternika jachtowego
  • Posiadać stopień młodszego instruktora żeglarstwa  (MIŻ)
  • Posiadać trzy pozytywne opinie  jako MIŻ z odbytych już kursów
  • Posiadać stopień sternika motorowodnego

Spełniwszy powyższe warunki można zostać dopuszczonym do uczestnictwa w 10 dniowym kursie zakończonym egzaminem.

Kadra kursu od lewej Jerzy Durejko KWŻ,  instruktor wykładowca Bogdan Strzelecki

Zalew Maziarnia w Wilczej Woli  wygląda prawie jak Solina.

M.W.