Projekt LGD 199/2013/MP


Zarząd KŻ Orkan informuje że projekt pod nazwą „Zakup sprzętu pływającego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Żwirowiska w Otałęży” otrzymał pozytywną opinię rady PROWENT  Uzyskując  14 punktów na 20 i zajął 9 miejsce.

Dzięki  temu projektowi na  żwirowisku w Otałęży zacznie pływać podobna „armada Optymistów”

Kwota o jaką wnioskował klub jest  w wysokości 24 663,84 zł i przeznaczona jest na zakup jachtów klasy Optymist. Poziom dofinansowania projektu 80%, czyli klub musi wyłożyć  20% ze swoich środków. Szczegóły złożonego projektu posiada do wglądu Zarząd KŻ Orkan.