Walne zgromadzenie

Jak zwykle pod koniec marca zgodnie ze statutem odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze  członków  KŻ Orkan. Szara masa członkowska A.D. 2013

Od kilku lat zebrania prowadzone są w świetnie wyposażonej sali audiowizulanej mieleckiego Nadleśnictwa.  Na niedzielne zebranie przyszło 20 osób w tym 2 nowych członków KŻ Orkan.

Zebrania muszą „przeklepać” sprawy proceduralne, jak sprawozdanie roczne, uchwalenie budżetu,  absolutoriom dla ustępującego zarządu. To zajmuje czas i jest dla czasami nudne. 

Na ogólną liczbę członków 36 na zebranie przybyło 19 osób uprawnionych do głosowania czyli 52,70 % wszystkich członków, czyli zebranie było prawomocne w  I terminie.

Wybory  do zarządu – wielkiego tłumu chętnych nie było. Po 4 kadencjach zrezygnował z kandydowania do zarządu nasz skarbnik Aleksander Witek.

W jego miejsce weszła nowa siła nowa krew w klubie  i zarządzie Dawid Sasor.  

Marciń Sasor już jako członek Zarządu KŻ Orkan

I tak w Skład zarządu weszli:

 • Zbigniew Gortadt 
 • Mariusz Wiacek 
 • Wojciech Augustyn 
 • Pitor Białek 
 • Marciń Sasor 

W skład komisji rewizyjnej  weszli:

 • Włodzimierz Adamski 
 • Rafał Żak 
 • Ryszard Stępień 

W skład komisji dyscyplinarnej czyli sądu koleżeńskiego weszli:

 • Edward Małek 
 • Piotr Łuc 
 • Tomasz Foltman 

Zebrani członkowie KŻ Orkan  wysłuchali sprawozdań Zarządu, Komisji rewizyjnej i Komisji dyscyplinarnej. Ustępujący zarząd otrzymał od Walnego absolutorium.

Walne zobligowało nowy zarząd do budowy nowej bazy i w tym celu został uchwalony budżet z nastawieniem na to zadanie. Ponadto walne zobowiązało Zarząd do negocjacji w sprawie wstąpienia TG Sokół Mielec.  Tomasz Foltman poruszył sprawę wymiany sprzętu na Mazurach i Solnie na bardziej komfortowy klasy Solina 27 z osobnymi kajutami i kingstonem.

Zebranie trwało około 3 godzin.

Mariusz Wiącek