Nowy zarząd KŻ Orkan

Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze.

Co cztery lata odbywają się wybory dl zarządu KŻ Orkan organizacja to mała 41 osób uprawnionych a na zebraniu było 19. Zebranie odbyło się 12 maja 2019 roku w pomieszczeniach Nadleśnictwa Mielec.

Zebranie uznane za prawomocne w II terminie było mniej niż 59% prawomocnych członków.

Wolą zgromadzonych zebranie poprowadził Mariusz Wiącek. Walne udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi – bez głosu sprzeciwu.

Komisja skrutacyjna obliczyła wyniki a do zarządu zostali wybraniu

  • Mariusz Wiącek – prezes
  • Marek Zastawski – wiceprezes
  • Jerzy Mazurkiewicz – wiceprezes
  • Tomasz Foltman Skarbnik
  • Marcin Pazdro – sekretarz

Komisja rewizyjna:

  • Włodzimierz Adamski
  • Hubert Sobieczewski
  • Maciej Kapinos

Komisja dyscyplinarna – sąd koleżeński

  • Zbigniew Jarosz
  • Michał Wiącek

Chciałem podziękować członkom ustępującego zarządu za wytrwała pracę przez 4 lata.

Ponadto na zebraniu uchwalono budżet na rok 2019 i określono kierunki rozwoju klubu Okran. Zebranie wraz z przerwą na obliczenie wyników trwało około 120 minut

Klubowy Koszałek Opałek