Czy w Mielcu będzie przystań kajakowa?

Nad Wisłoką tętniło życie towarzyskie i sportowe 

Przystań  kajakowa na widokówce z Mielca lata 30 ubiegłego wieku 

             Klub żeglarski Orkan w Mielcu powstał w 1973 wyodrębniając się z sekcji kajakowej oddziału PTTK przy ówczesnym WSK PZL Mielec. Wynika z tego że Mielec miał duże tradycje turystyki kajakowej – trochę w dzisiejszych czasach jakby zapomniane.   Obecnie w Mielcu też działają firmy organizujące spływy kajakowe, ale Wisłoka nie jest brana pod uwagę ze względu na brak infrastruktury.

 

W 2018 z inicjatywy Przystani Bryza, KŻ Orkan, Konrada Szweda  zorganizowano spływ z Dębicy do Rzochowa „Sto kajaków na Stulecie Odzyskania niepodległości”. Rzeka Wisłoka jest piękną i dziką

Zaskroniec nad Wisłoką podczas obiadu 

Wspaniale oddaję piękno Wisłoki Tomasz Bernat – młody fotografik z Mielca. Niestety Wisłoka ma brzegi niedostępne. Trudna jest do penetracji spływami kajakowymi brak infrastruktury zejścia i wyjścia z wody od Dębicy do ujścia  rzeki do Wisły. Sprawia to następujące problemy brak możliwości ewakuacji spływu z powodu nagłego pogorszenia pogody. Brak możliwości szybkiego udzielenia pomocy przez służby poszkodowanym z powodu wypadu, zasłabnięcia (wędkarze).

Koncepcja  zagospodarowania turystycznego dolnego brzegu rzeki Wisłoki oraz odcinka Wisły w powiecie mieleckim

Cel: rozwój turystyki wodnej na obszarach wiejskich, inicjowanie działalności gospodarczej pozarolniczej i promocja regionu

Osiągnięcie celu poprzez: zbudowanie infrastruktury nadrzecznej umożliwiającej dostęp do rzeki dla turystyki kajakowej, rowerowej, służb ratowniczych, oraz wykonanie profesjonalnej promocji planowanego przedsięwzięcia uwzględniającego bogate tradycje regionalne i kulinarne/ gospodarstwa agroturystyczne/

Szczególy:

  • na rzece Wisłoka budowa stanic wodnych w gminach: Przecław, Borowa, Gawłuszowice, Miasto Mielec, Gmina Wiejska Mielec
  • Miasto Mielec- rzeka Wisłoka budowa obejścia stopnia ujęcia wody tzw : przenoska dla kajaków
  • zejście do rzeki przed i za ujęciem wody wraz ze slipem do wodowania łodzi ratunkowych/możliwość prowadzenia akcji ratowniczej w górę rzeki i w dół rzeki/
  • zagospodarowanie terenu naprzeciw ulicy Rzecznej dla turystyki wodnej/ sanitariaty i place do biwakowania/
  • budowa stanic na rzece Wisła w gminach Borowa, Czermin, Padew
  • wykonanie oznakowania nad brzegami rzek oraz przy drogach głównych

Budowa stanicy wodnej:

1.Wykonanie/ budowa/ drogi dojazdowej w międzywalu Wisłoki, Wisły dla pojazdów transpotujących kajaki, łodziei ludzi oraz dla rowerów/ wykorzystanie istniejących dróg/

2.Budowa trwałych zejść do poziomu rzeki umożliwiających wodowanie kajaków, łodzi ratunkowych i turystycznych

3.Budowa trwałych placów przy zejściach do rzeki dla pojazdów dowożących sprzęt pływający i ludzi – biwakowania turystów kajakowych i wykonanie minimalnej inrastruktury jak stoły i ławki na w/w placach

Uwagi:

  • wszystkie budowle muszą być wykonane tak aby przetrwały przybory wody w międzywalu
  • uwzględnione muszą być remonty po powodziach
  • Wykonanie tych prac zwiększy atrakcyjność turystyczną regionu, poszerzy się oferta spędzania wolnego o turystykę wodną. Powiązanie koncepcji trasy rowerowej na wałach z turystyką kajakową może stanowić unikatowe w skali kraju rozwiązanie – reaktywując kajakowe tradycje Mielczan.

 

 Opracowali:  Przystań”Bryza” Otałęż, Kazimierz Bąk, Konrad Szwed,

Klub Żeglarski”Orkan” Mielec